Worden de ontwerpen automatisch mijn eigendom?

Nadat een ontwerp is afgerond en de factuur betaald is, ben jij als opdrachtgever eigenaar van de gebruiksrechten. Dit betekent dat jij, als opdrachtgever, het ontwerp onbeperkt mag gebruiken op basis van het gebruiksrecht. De auteursrechten blijven eigendom van Attentic. Dat betekent jij als opdrachtgever het ontwerp niet zomaar kan veranderen of doorverkopen, maar wel onbeperkt mag gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat een ontwerp bijvoorbeeld niet meer voldoet aan de huisstijl. Meer informatie hierover valt ook te lezen in de algemene voorwaarden.